Estās en: Inici Avís legal

Avís Legal

Aquest Portal té per objecte posar a la disposiciķ dels usuaris tota classe de serveis i informacions relacionades amb l'entitat associada de manera totalment gratuīta.

L'usuari d'aquest Portal haurā d'acceptar les presents condicions i termes d'ús que tenen carāctervinculant, entenent-se que el simple ús d'aquestes pāgines suposa la referida acceptaciķ amb carācter íntegre i sense cap tipus de reserves. Aquestes condicions i termes d'ús tindran una vigčncia indefinida, reservant-se l'entitat participant el dret a modificar-les.

L'usuari accedirā al Portal i farā ús del contingut del mateix conforme a la legalitat vigent a cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L'usuari no podrā usar el present assetjo web amb cap finalitat o propōsit que sigui ilˇlegal o estigui prohibit per les presents condicions d'ús, quedant prohibida qualsevol actuaciķ en perjudici de l'entitat participant o de tercers.

Especialment l'usuari no podrā accedir al Portal de manera quedanyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o informaciķ oferta, no podrā interferir l'ús d'aquests serveis i/o informaciķ per altres tercers, no podrā intentar l'accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informātics del Portal o a xarxes connectades al Portal sense autoritzaciķ quan la mateixa sigui preceptiva per a l'accés, ni mitjanįant actes d'intrusiķ(hacking) o per qualsevol un altre mitjā no autoritzat.

L'entitat participant; es reservenel dret a suspendre temporalment l'accés al portal, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.